Klanten

Bodex & Partners heeft met het overgrootste deel van de klanten afspraken met betrekking tot het gewenste ‘Service Level’ (al dan niet vastgelegd in een Service Level Agreement). Deze afspraken hebben betrekking op de gewenste doorlooptijd van het dossier en de verschillende acties (dringend, onmiddellijk ter plaatse gaan, standaard, …) alsook m.b.t. de kwaliteit van de rapportering (inhoud van het verslag, verificatie verzekerde kapitalen, provisie, …).

Bodex & Partners heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in de nodige back-office infrastructuur, alsook de ‘all-round’ toegankelijkheid ervan, zodat een optimaal dossiermanagement mogelijk is. Verder werden de nodige Key Performance Indicators gedefinieerd en wordt er gemeten in welke mate er aan de SLA's voldaan wordt. De resultaten van deze analyses (Key Performance Indicators) zijn beschikbaar voor onze klanten.

Verzekeringsmaatschappijen

BCE / Datassur

De letters BCE zijn de afkorting van Bureau voor de Coördinatie van Expertises. Het BCE is één van de diensten van Datassur. Het is belast met het beheer van de schadedossiers waarin een onderneming van openbaar nut is betrokken.

Deze ondernemingen hebben met het BCE een conventie voor een versneld beheer van de schadegevallen gesloten. We vermelden onder meer Belgacom, Electrabel, het Ministerie van Infrastructuur en Openbare Werken, de NMBS…

Brokers

Corporate Companies