Het bezoek van de expert voorbereiden

Indien u de link naar deze website heeft ontvangen, wil dit waarschijnlijk zeggen dat uw verzekeraar ons heeft aangesteld om uw dossier te behandelen. Wij zullen u spoedig contacteren voor het maken van een afspraak.

Als voorbereiding op de expertise kan u alvast:

 • foto's nemen van alles wat beschadigd werd

 • voorkom bijkomende schade door o.a. loszittende elementen te verwijderen, waterinsijpeling door regen vermijden, enz.

 • verzamel uw bewijsstukken (bijv. aankoopfacturen)

Indien u nog geen schadelijst had opgemaakt, nodigen wij u uit om de hieronder vermelde schadelijsten te downloaden en in te vullen. U kan nadien uw schadelijst overhandigen aan onze expert. Op die manier kunnen we uw dossier sneller afhandelen.

FAQ

Wat gebeurt er tijdens een expertise?

Een expertise bestaat uit 7 stappen:

 1. de expert controleert uw contract, uw woning en de verzekerde voorwerpen om na te gaan of de afgesloten polis van toepassing is op uw woning

 2. de expert onderzoekt de schade die verband houdt met het incident en bepaalt zo de waarborg

 3. samen met u verzamelt de expert de benodigde documenten (bijvoorbeeld facturen)

 4. de expert berekent het schadebedrag: op basis van zijn waarnemingen en de voorgelegde documenten bepaalt de deskundige de kosten van herstel of vervanging van uw beschadigde goederen

 5. hij deelt zijn bevindingen, rekening houdende met jouw standpunt

 6. hij bepaalt samen met u de meest geschikte compensatieoplossing

 7. de deskundige stuurt zijn rapport en bewijsstukken naar uw verzekeraar, die de uitvoering van de gekozen compensatieoplossing overneemt

Wat is de rol van de expert?

 • de deskundige wordt door uw verzekeringsmaatschappij aangesteld na de aangifte van de claim

 • hij handelt vervolgens om met volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid de oorzaken en omstandigheden van het incident vast te stellen en de schade te kwantificeren. De deskundige staat garant voor de juiste toereikendheid tussen het afgesloten contract, de geleden schade en de voorgestelde compensatieoplossing

 • hij adviseert en ondersteunt u bij het opzetten van de beste oplossing om uit de ramp te komen

Kan ik de beschadigde zaken al opruimen en mijn huis schoonmaken vóór de expertise?

In afwachting van het bezoeken van onze expert kan u reeds:

 • foto's nemen van alles wat beschadigd werd

 • voorkom bijkomende schade door o.a. loszittende elementen te verwijderen, waterinsijpeling door regen vermijden enz.

 • verzamel uw bewijsstukken (bijv. aankoopfacturen)

Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier en om het gesprek met de expert tijdens zijn bezoek te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om de hieronder vermelde schadelijsten te downloaden en in te vullen.

Kan ik het expertiserapport ontvangen?

Het expertiserapport is vertrouwelijk voor uw verzekeringsmaatschappij en kan u niet worden toegezonden, maar het PV met de begroting van uw schade zal u ter ondertekening worden voorgelegd.

Kan ik een voorschot krijgen?

Uit het expertiseverslag van onze expert zal blijken welk voorschot eventueel door uw verzekeraar moet worden betaald.

Wordt het voorschot in mindering gebracht op het totale bedrag van de schadevergoeding?

Ja, het ontvangen voorschot zal in mindering worden gebracht op het definitieve schadebedrag.

Zal de makelaar op de hoogte worden gebracht van de expertisedatum en het uur?

De makelaar ontvangt dezelfde afspraakbevestiging als de verzekerde. Hetzij in dezelfde e-mail als een kopie, hetzij in een afzonderlijke e-mail. Uw makelaar zal u ook informeren.

Moet ik de facturen van de gedane reparaties al betalen?

Als een herstelling reeds is gebeurd kunt u uw factuur betalen. Neem foto’s van voor de herstelling. De expert bekijkt tijdens de expertise aan de hand van de foto’s en de factuur welke vergoeding hiertegenover zal staan.